Roos

Wie is Roosfoto Roos Woltering

Wat doet Roos

  • Ik train, coach en inspireer de junior, medior en senior professional.
  • Ik motiveer twijfelaars, terugkijkers en iedereen met toekomstvrees om in verandertrajecten uit de comfortzone te stappen.
  • Ik breng de doeners, de denkers, de delers en de doorpakkers op de weg naar persoonlijke ontwikkeling en zakelijk succes.
  • Ik zet me in voor diversiteit op de werkvloer en stimuleer vrouwen hun zakelijke ambities vorm te geven.

Mail of bel voor informatie over een training of workshop.

Wat geeft Roos

Ik geef medewerkers en managers nieuwe inzichten, handvatten en hulpmiddelen om slagvaardiger te acteren en persoonlijk en daadkrachtig te handelen. Ik geef organisaties gelukkige, efficiente en sterke medewerkers.

Wat brengt Roos

Kenmerkend voor mijn aanpak is; concreet & rust. Ik pak de tijd die nodig is om aandacht te richten. Geen quick fixes, maar gerichte analyses en duurzame oplossingen. Geen dwaalspoor dus, maar kritische reflexie.

Wat kenmerkt Roos

Kenmerkend voor mijn houding; doortastend & luchtig. Zware onderwerpen snijd ik op een luchtige manier aan. Ik probeer intensief maar soepel te sturen. Zo leg ik een stabiele basis waarin raadgeving beklijft.

Wat vraagt Roos

In 1 woord: Helderheid. Ik lever het beste resultaat als het vertrekpunt helder is. Wat nodig is, is niet altijd hetzelfde als wat op voorhand nodig lijkt. Dit stem ik graag af in het voortraject en dit toets ik graag tijdens het project.

Waarom Roos

“Als transitiemanager bij een intergemeentelijke sociale dienst heb ik met Roos samengewerkt aan een training voor casemanagers. In die samenwerking heb ik Roos ervaren als een kritisch meedenker, die durft te confronteren en goed luistert. En met de opdrachtgever meedenkt. Daardoor hebben we een opleiding oorspronkelijk bedoeld voor het leren trainen van groepen werkzoekenden op het juiste moment omgebogen naar een training, waarin de casemanagers als groep en individueel hun taken en competenties ontrafelden. Resultaat was dat alle casemanagers tijdig een weloverwogen keuze voor een pakket Recht- of Doelmatigheid gemaakt hebben, en die keuze goed konden onderbouwen. De samenwerking met Roos hebben we inmiddels uitgebreid met andere coachingstrajecten, zoals duocoaching om de samenwerking tussen collega’s te verbeteren en teamcoaching, van Bedrijfsvoering tot Staf, om meer gemeenschappelijkheid in denken en doen te creeren.” Vivian Jacobs

“Ik heb als medewerker van het UWV een tweetal workshops van Roos mogen bijwonen. Dit heb ik als zeer positief ervaren. Roos komt op mij over als iemand die weet waar ze over praat maar kan dit ook op een leuke manier overbrengen, waarin veel interactie plaatsvindt. De eerste workshop ging over de prestatiemaatschappij waarin wij leven. Dit heeft ze met veel enthousiasme aan een groep van ongeveer 25 man verteld. Op een ludieke wijze o.a door het laten zien van filmpjes en oefeningen die wij als groep moesten doen. Ze straalt uit dat ze er plezier in heeft en dit brengt ze ook over op de groep. Iedereen was na die tijd ontzettend enthousiast. Vervolgens heb ik op de Hoge hakken, echte banen conferentie nog een lezing bijgewoond voor ambtieuze vrouwen in deze maatschappij. En het verschil tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. Roos is een leuke persoonlijkheid met liefde voor haar vak en weet dit over te brengen naar de mensen. Dit zorgt ervoor dat ze je aansteekt met haar positieve energie en maakt het erg leuk om een workshop bij te wonen” Malika Oussalah 

“Tijdens het onderdeel “She is ambitious” binnen het Young Professional Programma van KLM, heeft Roos een zeer geslaagde middag gehost. Na een presentatie over rolmodellen en wat daar het effect van is, hebben we het gehad over de vrouwelijke gunfactor: Authority vs. Likeabiliy. Als laatste onderdeel van de middag heeft ze penal discussie geleid met succesvolle vrouwen binnen KLM.” Fleur Moojen