Uit je comfortzone

Wees niet bang
om langzaam vooruit te gaan,
wees alleen bang
om stil te staan.

  • De comfortzone
  • Optimale prestatieprikkel
  • Patronen doorbreken
  • Maak gebruik van elkaars kwaliteiten
  • Self fulfilling prophecy
  • Ons referentiekader
  • Circle of influence

Niet iedereen kan even soepel meebewegen met veranderingen. Op je werk kunnen dit bijvoorbeeld grote veranderingen zijn, organisatiebreed, maar ook kleine veranderingen, zoals een nieuwe manier van archiveren. De wereld om je heen veranderd continu en jij wordt geacht je flexibel op te stellen en mee te veranderen.

En dat is niet zo gemakkelijk gezegd als gedaan. Niet omdat je dat niet wilt, maar omdat het soms gewoonweg lijkt of je het niet kan. Alsof je vast zit in je eigen patronen en je veilige comfortzone en het behoorlijk lastig is daar een stap buiten te zetten. Angst en je natuurlijke mate van flexibiliteit kunnen hier een grote rol bij spelen.

Het oude vertrouwde en bekende is voor veel mensen prettig werken, de comfortzone zorgt voor een veilig gevoel en grote zekerheid. Maar soms is het wenselijk en nodig eens buiten de grenzen te kijken, je comfortzone wat op te rekken. Dit is de manier om te ontwikkelen en groeien.

Door middel van inzicht in je eigen veranderingsstijl en een gedegen stappenplan kun je op een prettige en veilige manier leren omgaan met verandering. Verandering is voortdurend en onontkoombaar, maar jij kan bepalen hoe er mee om te gaan.

Enkele reacties van deelnemers:

Ik heb geleerd dat mijn eigen houding bepalend is voor het kunnen omgaan met verandering. En ten dele ook voor hoe succesvol deze verandering is.

De directe toepasbaarheid van de tips die Roos gaf, de ervaring van anderen en de bewustwording hoe ik de strijd aan ga met veranderingen zorgen er voor dat ik de dag een groot succes heb ervaren. Laat de verandering maar komen!